Lee Kyoo-hyung

Lee Kyoo-hyung

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1983-11-29

Nơi Sinh: Dongducheon, Gyeonggi, South Korea

Còn được Biết đến Như: